Кайзери – Турция

Тази електроцентрала с мощност от 1 MWp е разположена на 40 км от град Кайзери, който е в централната част на Турция. Главното предизвикателство, с което екипът ни се сблъсква по този проект е изключително твърдата почвата, възпрепятстваща конструкциите да бъдат монтирани. Мениджърския екип на СЛС предложи евтино и ефективно решение на този проблем, и завърши монтажа на време..

Translate »