Кайзери/БВ – Турция

Кайзери / БВ с мощност от 3,12 MWp. Процесът на изграждане мина много гладко. Единственият проблем беше с доставка на материалите.

Translate »