Глазин – Германия

Глазин е проект от 2 MWp, който се намира в град Глазин, близо до Хамбург. В ролята си на подизпълнител въпреки кратките срокове дадени от клиента СЛС успешно завърши на време т.нар. лампа тест. СЛС отговаряше за механичната и електрическата инсталация на соларния парк.

Translate »